Certificado de No Infracción Urbanística (CNUI)

12 apr. 2024

Als je een woning in Spanje bezit of van plan bent er een te kopen, is het belangrijk om bekend te zijn met verschillende juridische documenten en procedures die verband houden met onroerend goed. Een van deze belangrijke documenten is het “Certificado de No Infracción Urbanística” (of letterlijk vertaald: Certificaat van Geen Stedenbouwkundige Overtreding). In dit artikel gaan we dieper in op wat dit certificaat inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe het verkregen kan worden.

Het Certificado de No Infracción Urbanística is een document dat aangeeft dat er geen stedenbouwkundige overtredingen zijn begaan met betrekking tot een specifiek onroerend goed. Het bevestigt dat de constructie, verbouwing of uitbreiding van het pand heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de geldende stedenbouwkundige voorschriften en regelgeving van de lokale autoriteiten.

Waarom is het document belangrijk?

Dit certificaat is van belang om verschillende redenen:

  • Wettelijke naleving: Het bevestigt dat de bouwactiviteiten met betrekking tot het onroerend goed in overeenstemming zijn geweest met de stedenbouwkundige wetgeving van de regio. Dit helpt mogelijke juridische problemen in de toekomst te voorkomen.
  • Verkoopbaarheid: Het hebben van dit certificaat kan de verkoopbaarheid van een woning vergroten, aangezien potentiële kopers gerustgesteld worden door de wettelijke status van het pand.
  • Toegang tot nutsvoorzieningen: Sommige nutsbedrijven kunnen vereisen dat een Certificado de No Infracción Urbanística wordt overlegd voordat ze diensten zoals water, elektriciteit en gas leveren aan een woning.
  • Hypotheekverstrekking: Geldverstrekkers kunnen ook vragen om dit certificaat als onderdeel van het hypotheekverstrekkingproces om ervoor te zorgen dat het onroerend goed geen stedenbouwkundige problemen heeft die de waarde ervan kunnen beïnvloeden.

Hoe kan je het verkrijgen?

Het proces voor het verkrijgen van het Certificado de No Infracción Urbanística kan variëren afhankelijk van de regio en de lokale voorschriften, maar het omvat over het algemeen de volgende stappen:

  • Aanvraag indienen: De eigenaar van het onroerend goed of zijn vastgoedmakelaar dient een officiële aanvraag in bij de gemeentelijke autoriteiten voor het certificaat.
  • Beoordeling van de bouwactiviteiten: De gemeentelijke autoriteiten zullen de bouwactiviteiten rondom het pand beoordelen om te controleren of deze in overeenstemming waren met de geldende stedenbouwkundige voorschriften op het moment van uitvoering.
  • Uitgifte van het certificaat: Als er geen inbreuken worden vastgesteld, wordt het Certificado de No Infracción Urbanística afgegeven aan de aanvrager.

Het is belangrijk op te merken dat het proces voor het verkrijgen van dit certificaat kan variëren afhankelijk van de regio en dat het kan vereisen dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals het betalen van administratieve kosten en het verstrekken van relevante documentatie met betrekking tot de bouwactiviteiten. Het document wordt in de meeste gevallen uitgegeven door de gemeente. De normale wachttijd bedraagt minimaal 3 weken en maximaal 3 maanden, afhankelijk van regio tot regio.

Stel je voor dat de eigenaar werken heeft laten uitvoeren zonder vergunning, verjaren deze na 6 jaar.

La Certificado de No Infracción Urbanística wordt door de meeste advocaten geaccepteerd als wettelijk document.

Lees hier wat het verschil is met La licencia de primera ocupación!

Terug naar overzicht